[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน - CEO
นายเรวัต บุญธรรม ครูโรงเรียนวัดคลองมอญ บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาววาสนา แสงเลิศ ครูโรงเรียนวัดคลองมอญ บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวสมลักษณ์ เย็นอุดม ครูโรงเรียนวัดคลองมอญ บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวนิรมล ขันตี ครูผู้ช่วย บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวนภัทรกร คงธนสิทธิกุล ครูผู้ช่วย บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวอรทัย ดวงศรี บุคลากรคณิตศาสตร์ บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวกัญชลี บุญญนันท์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาววรวลัญธ์ หร่ายมณี ครูอัตราจ้าง บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
นางสาวยลรวี สอนเสถียร ธุรการ บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

  • 1 : CEO
  • 9 : บุคลากรโรงเรียนวัดคลองมอญ
  • 12 : ผู้บริหาร
  •     
    โรงเรียนวัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง)
    96 หมู่ที่2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัหวัดสมุทรปราการ 10270
    โทรศัพท์ 02 848 4978